שירותים

מה הדברים שמשרדנו מציע?

 • הנהלת חשבונות 
  הנהלת חשבונות כפולה לחברות, הנהלת חשבונות לעצמאים יחידים, הנהלת חשבונות לעוסק פטור.
 • משכורות
  הכנת והפקת משכורות כולל דיווחים לרשויות, טיפול בהפקדת קופות גמל ופנסיה.

 • דוחות שנתיים
  דוחות שנתיים לעצמאיים, דוחות שנתיים לניכויים, מאזנים מבוקרים לחברות.
 • מאזנים
  מאזן שנתי לחברות, ביקורת דוחות כספיים, דוחות לרשם החברות, דוחות התאמה למס.
 • טיפול מול רשויות המס
  טיפול בכל ענייני המס: במס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי.לרבות דיונים והשגות, פתיחת תיקים בכל המוסדות: עוסק מורשה, עוסק פטור, חברות בע"מ, הצהרות הון.